Kort info om min kunst

Hvad kan jeg sige....uden at skabe en begrænsning eller en form for styring i en eller anden retning? I værste fald væk fra din oplevelse af værket.

Hvad kan jeg sige uden kun at nå nogle med mine ord? 

Derfor vil jeg lade billedkunsten tale, da jeg ved at mine billeder taler et sprog gennem farver, former og arketypiske symboler til et sted, der ligger uden for vores bevidstheds rækkevidde.

 

Kandinsky: "....farve har direkte indflydelse på sjælen" og kan "skabe en tilsvarende åndelig påvirkning". Uddrag af "Concerning the Spiritual in Art" af Wassily Kandinsky, 1912.

 

”Symbolet vækker anelser, sproget kan kun forklare. Symbolet rører alle menneskesindets strenge på én gang, sproget er tvunget til at påbegynde den ene tanke efter den anden. Helt ned til sjælens hemmelige dybder driver symbolet sin rod, sproget berører som et sagte vindpust forståelsens overflade  … kun for symbolet lykkes det at forbinde de forskelligste ting til en ensartet, samlet udtryk … ord gør det uendelige endeligt, symbolet fører ånden ud over grænserne for det endelige,........... De vækker anelser, er tegn på det uudsigelige, er uudtømmeligt som dette.....” (Johann Bachofen/her citeret fra E. Nyborg 1986 / H. Urhøj 2011).

 

Ved at klikke med musen på billederne, får du vist dem i en større gengivelse.

 

Her på forsiden kan du finde opslag om de aktiviteter, jeg netop nu har gang i. 

Fælles for det hele er - at det handler om KUNST....

Under menu´en i bjælken øverst, finder du  bl.a. galleri over min kunst, udstillingskalender og kontaktoplysninger.

Har du ønske om at kontakte mig, finder du oplysninger herom under fanen "Kontaktoplysninger".

  • Igangværende maleri på staffeliet. Acryl på lærred, 50x60 cm.

  • Igangværende på staffeliet, acryl på lærred, 40x40 cm.

Nyt under DIGTE

I dag flød et nyt digt ud gennem hånden......"Født til at være". Læs det under "Digte" som du finder øverst i menu-feltet.

Billedet herunder hedder "Fruen og havet" og blev færdigt i ugens løb.

ARTtoHEART FESTIVAL i Ry

Et projekt med at skabe en kvinde kunst og kultur festival ved navn ARTtoHEART Festival har taget sin begyndelse her ultimo juli 2018.

Jeg er initiativ-tager hertil -og Ry Social Club, som er et fællesskab for kvinder med over 700 medlemmer, er dér hvor festivallen tager sit udspring.

Intensionen med ARTtoHEART FESTIVAL er at skabe et levende mekka for kunstnerisk udtryk og inspiration, samt at dele dette med andre. Det bliver en festival, der bygger på feminine værdier, - skabt af kvinder, der alle er medlemmer af Ry Social Club. Kvindelige kunstnere udefra har mulighed for at bidrage med deres kunst - blot er festivallen et non-profit arrangement, så deltagelse beror udelukkende på hjertets lyst hertil.

Første ARTtoHEART FESTIVAL afholdes 17-18. august 2019.

 

Ry Social Club: ARTtoHEARTfestival <3

Nyt på Bloggen

Læs mit indlæg om Kunsten og det feminine gennembrud 


Find det under fanen "Blog" eller via linket http://www.marleebruun.dk/432023892